O mnie

pic_koJestem związany z bankowością nieprzerwanie od 1993 roku. W początkowym okresie mojej działalności w sektorze finansowym,  uczestniczyłem aktywnie w tworzeniu procedur w młodej, polskiej bankowości. Wtedy jeszcze, to jest przed rokiem 2000,  była to bardzo  uczciwa, zdrowa dziedzina…

Z wielkim żalem obserwuję jak banki coraz bardziej odchodzą od ideałów tzw. bankowości tradycyjnej, na której się wychowałem. Od kilku lat instytucje te zmieniły całkowicie kierunek działania,  przeobrażając się w bezduszne,  często wręcz okrutne korporacje, które w pogoni za zyskiem nie cofną się przed żadnym bezeceństwem. Takiej „bankowości” zawsze mówię NIE.

Obecnie, tj. od kilku lat, wykorzystując posiadane doświadczenie bankowości, specjalizuję się w pomocy osobom nadmiernie zadłużonym, które nie potrafią samodzielnie rozwiązać swoich problemów w relacjach z instytucjami finansowymi.  W takich sytuacjach zawsze staram się – w pierwszej kolejności – doprowadzić do ugody pomiędzy stronami.

Nie zawsze jednak bank zgadza się na zawarcie porozumienia z kredytobiorcą i wtedy trzeba stanąć do walki.  W tego typu sporach zanotowałem już wiele zwycięstw, co przeczy powszechnie obowiązującej opinii, że z bankiem wygrać się nie da.

Nie ma bokserów niepokonanych. Są tylko źle trafieni.Jerzy Kulej (1940-2012) - najsłynniejszy polski pięściarz

Prowadzę także działania ukierunkowane na wskazanie konieczności przeprowadzenia stosownych zmian w polskim prawie, które przez okres ostatnich 20 lat pozwoliło bankom i bankowcom na pełną bezkarność. Między innymi dlatego powołałem do życia Fundację Praw Dłużnika „Dłużnik też Człowiek”.

Jednym z priorytetów Fundacji jest działanie  na rzecz zrównania szans kredytobiorców w  ich sporach sądowych  przeciwko instytucjom finansowym.

Moje doświadczanie to:

  • prawie 25 lat pracy w bankowości i sektorze finansowym,
  • ponad 1 mld zł udzielonych kredytów we współpracy z bankami,
  • blisko 300 skutecznie przeprowadzonych spraw  w zakresie restrukturyzacji zobowiązań, a także
  • udział w kilkunastu postępowaniach sądowych (jako strona lub świadek) w sporach pomiędzy kredytobiorcą a bankiem.

Swoją wiedzą w dziedzinach bankowości oraz obrotu nieruchomościami dzielę się pisząc liczne publikacje. Znaleźć je można na: www.facebook.com/BozaKrowka