Pomoc w problemach finansowych (oddłużenia, restrukturyzacja)

 

picture_1.
Za najważniejsze przy podjęciu się danej sprawy uważam dokładną, pełną diagnozę danego przypadku. Ważna jest w tej sytuacji zarówno przeszłość (co się wydarzyło i jaki jest stan zaległości), stan obecny – czy jest już sprawa (sprawy) u komornika i jaka jest faza egzekucji, ale bardzo ważna jest też przyszłość. Mam na uwadze np. możliwość zbycia nieruchomości i pozyskanie stosownych środków na spłatę części lub całości zobowiązań, ewentualna pomoc rodziny, czy też bliski termin podjęcia dochodowej pracy.

Oczywiście może być też zupełnie inaczej, tj. kiedy dana osoba kompletnie utraciła możliwość uzyskiwania dochodu, np. w wyniku przewlekłej choroby. Moje działanie, które będzie możliwe do zastosowania – zawsze jest poprzedzone tak wnikliwą oceną sytuacji dłużnika.

Z mojego bogatego doświadczenia w pracy z przekredytowanymi osobami wynika bardzo ważny wniosek: zawsze najgorszym rozwiązaniem dla dłużnika jest pozostawienie sprawy samej sobie. Sprawdza się wówczas znane prawo Murphy’ego: nigdy nie jest tak źle, żeby ni mogło być gorzej.

W przypadku podjęcia współpracy z daną osobą staram się ją przekonać zaś, że nie ma sytuacji bez wyjścia.

Nieważne ile razy będziesz leżał na deskach. Ważne, żebyś po każdym upadku umiał szybko się podnieść. Rocky Balboa

Minimalizacja strat  – a to zawsze mogę skutecznie poprowadzić – to zawsze lepsze rozwiązanie niż pójście pod nóż i poddanie się bezdusznemu systemowi egzekucji długów z udziałem komornika.

Stracimy wówczas nie tylko majątek i wszystkie rzeczy, które mają jakąkolwiek wartość, ale także godność osobistą. A bez tej nie da się dziś funkcjonować.


Zapoznaj się z naszą ofertą:

Pomoc w problemach finansowych (oddłużenia, restrukturyzacja)
Upadłość konsumencka
Pomoc dla frankowiczów
Znikające długi
Fundacja Praw Dłużnika „Dłużnik też Człowiek”
Kredyty hipoteczne