Ile czasu trwa postępowanie sądowe przy upadłości konsumenckiej?

Nie ma w tym wypadku żadnych ustawowych terminów. Poza tym wiele zależy od sądu i konkretnych sędziów, którzy uczestniczą w postępowaniach.
 ..
Pierwszy etap jest znacznie szybszy: to czas od dnia złożenia wniosku o upadłość do dnia wydania przez sąd stosownego postanowienia. Ile to może trwać? Pewnie dziś nikt w to nie uwierzy, ale kilka wniosków naszych klientów wiosną 2015 roku, zostało pozytywnie rozpoznanych w ciągu … 3 dni roboczych! Pamiętajmy jednak, że wówczas wniosków było znacznie mniej, poza tym – wszystkie te przypadki miały miejsce wyłącznie w sądzie warszawskim.
  ..
Jak to wygląda obecnie? Zwykle dostajemy stosowne postanowienia sądu w okresie 2 – 3 miesięcy, czasem szybciej. Ale nie możemy wiele zrobić, jeśli okaże się, że na decyzję w danej sprawie będziemy czekać np. pół roku lub więcej. Na szczęście – bardzo rzadko takie sytuacje przytrafiają się naszym klientom.
  ..
To niestety nie koniec postępowania. Wręcz przeciwnie – to pierwszy stopień. Jeśli sąd uzna racje wnioskodawcy i wyda korzystne dlań postanowienie, jednocześnie przekazuje tę sprawę konkretnemu syndykowi. Drugi etap, czyli kiedy postępowanie prowadzone jest przy udziale syndyka, raczej nie potrwa znacznie krócej niż rok, zdarzają nam się dłużej prowadzone sprawy.
  ..
Z pewnością łatwiej drugi etap będzie przeprowadzić, jeśli … upadły będzie pozbawiony całkowicie majątku. Skoro syndyk nic nie musi sprzedać, bo masa upadłości (czyli nieruchomości i majątek ruchomy, który zgłosił upadły we wniosku) świeci pustkami: szybciej zamknie cały proces.
  ..
Moim zdaniem ten drugi etap trwa zdecydowanie za długo. Z pewnością nie powinno to przekraczać okresu 6 miesięcy. Ale w tej kwestii moja opinia nie ma znaczenia. Jak to się mawia: sąd jest sprawiedliwy, ale nie rychliwy…