Czy udziałowiec spółki z o.o. może ubiegać się o upadłość konsumencką?

Czy udziałowiec spółki z o.o. może ubiegać się o upadłość konsumencką?

Niewątpliwą wadą obecnie obowiązującej ustawy dotyczącej upadłości konsumencka, jest niejednoznaczność, kto może się skutecznie ubiegać o status upadłego. Ustawa lakonicznie wspomina, że chodzi tu o „osoby nieprowadzące działalności gospodarczej”, ale jak sięgniemy głębiej w poszczególne zapisy – jest już mocno pod górkę. Nie wchodząc w szczegóły, w których aktach prawnych należy szukać odpowiedzi na pytanie, czy dana osoba posiada „zdolność upadłościową”, podsumujmy to co jest stwierdzone ponad wszelką wątpliwość.

Otóż z pewnością nie może ubiegać się upadłość konsumencką czynny przedsiębiorca, czyli osoba fizyczna, która prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą, lub ma taką działalność zawieszoną. W tym ostatnim przypadku działalność gospodarcza musi być definitywnie zamknięta. Podobnie jest ze wspólnikami spółek osobowych: zarówno tych działających, jak i zawieszonych: powyższe dyskwalifikuje daną osobę do ubiegania się o status upadłego.

Można jednak się oszukać w przypadku, kiedy dana osoba jest obecnie, lub kiedyś była udziałowcem spółki prawa handlowego (np. spółki z o.o.). Otóż ustawodawca przyjął założenie, że także taka sytuacja wyklucza możliwość wnioskowania o upadłość konsumencką. Czyli jeśli mamy np. dług hipoteczny z tytułu umowy niby-frankowej, który zniszczył nasze finanse i planujemy – jako udziałowiec spółki z o.o. – złożyć wniosek o upadłość konsumencką, musimy bezwzględnie pozbyć się udziałów w tej spółce!

Na dodatek nie może to nastąpić z sposób, który może zostać potraktowane przez sąd, jako ucieczka przed wierzycielami. Przykład: udziały w świetnie prosperującej spółce, posiadającej określony majątek, nie mogą zostać sprzedane za symboliczną złotówkę, czy też przekazane w darowiźnie członkowi rodziny.

Na dodatek, jeśli w przeszłości mieliśmy udziały w spółce prawa handlowego, a potem podmiot ten przestał działać (takich firm – zombie jest w Polsce mnóstwo), trzeba koniecznie sprawę tę uporządkować pod kątem formalnym. Czyli: albo pozbyć się udziałów, albo wykreślić ten podmiot z rejestru KRS.

Uprzedzam, że nie zawsze jest to proste zadanie.