Czy sąd może mi umorzyć wszystkie długi w ramach postępowania w zakresie upadłości konsumenckiej?

Oczywiście, może tak się zdarzyć. Natomiast może mieć to miejsce na zakończenie postępowania upadłościowego. Kolejność jest następująca: najpierw składamy wniosek do sądu, który zostanie oddalony (jest to jakby negatywna decyzja sądu), lub zaakceptowany, co będzie potwierdzone stosownym postanowieniem wydanym przez sąd.

.
Jednocześnie zostaje do sprawy ustanowiony syndyk, którego praca z upadłym będzie trwała od około roku do dwóch lat. Swoją część pracy syndyk kończy składając do sądu sprawozdanie w odpowiedniej formie.

.
Na tym etapie wyznaczony do tej sprawy sędzia ustali tzw. plan spłaty wierzycieli, czyli sposób spłaty długów przez upadłego. Na ten temat nieco więcej informacji przedstawię w kolejnym wpisie.
Ale może też się zdarzyć, że sędzia zapoznając się ze sprawozdaniem syndyka umorzy wszystkie zobowiązania upadłego, czyli nie będzie osoba ta musiała spłacać ani złotówki na poczet posiadanych długów. Bez względu na łączną kwotę tychże. Może mieć to miejsce w sytuacji, kiedy sędzia uzna, że z przyszłych dochodów upadły nie będzie miał możliwości przeznaczania jakichkolwiek środków na poczet spłaty swoich długów.

.
Czy można nieco pomóc sędziemu w podjęciu takiej decyzji? Oczywiście, może to zrobić upadły poprzez złożenie do sądu stosownego wniosku.