Czy jeśli złożę wniosek o upadłość konsumencką od razu pozbędę się komorników?

Niestety – nie. Aby komornik umorzył postępowanie egzekucyjne musimy przedstawić stosowne postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej danej osoby. Od tego momentu, mówiąc potocznym językiem: komornik musi zamknąć sprawę i nie może już nagabywać dłużnika. Podobnie jest także z wszystkimi wierzycielami: jeśli mają jakieś roszczenia wobec upadłego muszą je zgłosić syndykowi, którego wyznacza sąd do danej sprawy. Otrzymanie przez osobę wnioskującą o upadłość konsumencką pozytywnej decyzji, czyli stosownego postanowienia wydanego przez sąd, to piękny dzień dla każdej osoby, która taki wniosek złożyła. Niemniej jednak, postępowanie upadłościowe – właśnie z udziałem syndyka – może trwać jeszcze kilkanaście miesięcy, tj. aż do całkowitego zamknięcia sprawy.