Czy przy składaniu wniosku o upadłość konsumencką warto korzystać z pomocy wybranej kancelarii? Czy lepiej napisać wniosek samemu?

Bardzo ważne pytanie. Z podejściem do upadłości jest podobnie jak z pracą sapera, który ponoć myli się tylko raz. Bowiem po oddaleniu wniosku przez sąd, trzeba odczekać aż 10 lat, aby złożyć ponownie taki wniosek (poza sytuacjami wyjątkowymi).  Znam sporo przypadków, kiedy dana    osoba składała wniosek, tworząc go samodzielnie i sprawa zakończyła się sukcesem. To jest: sąd […]

Czy składając wniosek o upadłość konsumencką, można uratować samochód?

Posiadany samochód zawsze należy wpisać do wniosku o upadłość konsumencką jako składnik mas upadłości. Czyli teoretycznie zostanie pojazd ten sprzedany, a środki w ten sposób uzyskane trafią do wierzycieli. Jest jednak kilka wyjątków. Przypadek pierwszy: samochód jest naszym narzędziem pracy. Jeśli wnioskodawca jest taksówkarzem, albo rozwozi pizzę i do tego jest niezbędny własny samochód: można […]

Ile czasu trwa postępowanie sądowe przy upadłości konsumenckiej?

Nie ma w tym wypadku żadnych ustawowych terminów. Poza tym wiele zależy od sądu i konkretnych sędziów, którzy uczestniczą w postępowaniach.  .. Pierwszy etap jest znacznie szybszy: to czas od dnia złożenia wniosku o upadłość do dnia wydania przez sąd stosownego postanowienia. Ile to może trwać? Pewnie dziś nikt w to nie uwierzy, ale kilka […]

Czy udziałowiec spółki z o.o. może ubiegać się o upadłość konsumencką?

Czy udziałowiec spółki z o.o. może ubiegać się o upadłość konsumencką? Niewątpliwą wadą obecnie obowiązującej ustawy dotyczącej upadłości konsumencka, jest niejednoznaczność, kto może się skutecznie ubiegać o status upadłego. Ustawa lakonicznie wspomina, że chodzi tu o „osoby nieprowadzące działalności gospodarczej”, ale jak sięgniemy głębiej w poszczególne zapisy – jest już mocno pod górkę. Nie wchodząc w […]

Upadłość konsumencka: co to jest plan spłaty wierzycieli?

Upadłość konsumencka, po nowelizacji, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku, za cel nadrzędny uznaje oddłużenie upadłego, jeśli sąd uzna, że osoba ta nie jest w stanie spłacać swoich zobowiązań. Dopiero na drugim miejscu jest ewentualne zaspokojenie roszczeń wierzycieli w jak najwyższym stopniu. Powyższe założenia generują określone konsekwencje. Otóż na zakończenie postępowania […]

Czy sąd może mi umorzyć wszystkie długi w ramach postępowania w zakresie upadłości konsumenckiej?

Oczywiście, może tak się zdarzyć. Natomiast może mieć to miejsce na zakończenie postępowania upadłościowego. Kolejność jest następująca: najpierw składamy wniosek do sądu, który zostanie oddalony (jest to jakby negatywna decyzja sądu), lub zaakceptowany, co będzie potwierdzone stosownym postanowieniem wydanym przez sąd. . Jednocześnie zostaje do sprawy ustanowiony syndyk, którego praca z upadłym będzie trwała od około […]

Czy jeśli złożę wniosek o upadłość konsumencką od razu pozbędę się komorników?

Niestety – nie. Aby komornik umorzył postępowanie egzekucyjne musimy przedstawić stosowne postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej danej osoby. Od tego momentu, mówiąc potocznym językiem: komornik musi zamknąć sprawę i nie może już nagabywać dłużnika. Podobnie jest także z wszystkimi wierzycielami: jeśli mają jakieś roszczenia wobec upadłego muszą je zgłosić syndykowi, którego wyznacza sąd do […]

Upadłość konsumencka, a działalność gospodarcza c.d.

Pojawia się dość często opinia, iż były przedsiębiorca, który nie dopełnił formalności i nie złożył – w stosownym czasie –  do sądu wniosku dotyczącego upadłości swojej firmy, nie może skutecznie ubiegać się o upadłość konsumencką. To nieprawda. Aby mieć szansę na przeprowadzenie skutecznie upadłości przedsiębiorstwa, trzeba przede wszystkim mieć na to środki. Na początek nie mniej […]